STF Verksamhetsberättelse 1949

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse 1949. Valda sidor: 1 (framsida) – 7, 18-40, ej räkenskaper. Även utdrag ur avdelningarnas berättelser. Tryck. STF Handlingar nr 353/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen nr 21. 1950.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/212
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 09:34

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973