STF Verksamhetsberättelse 1948

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse 1948. Valda sidor: 1 (framsida) – 7, 20 – 38, ej räkenskaper. Även utdrag ur avdelningarnas berättelser. Tryck. STF Handlingar nr 351/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen nr 24. 1949.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/211
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 09:33

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973