STF Verksamhetsberättelse 1947

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse1947, styrelsens berättelser samt berättelse för STF:s olika avdelningar. Valda sidor: 1 (framsida) – 7, 17 – 33, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 347/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 33 nr 33, 1948.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/210
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 09:02

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973