STF Verksamhetsberättelse 1946

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse 1946, styrelsens berättelser samt berättelse för STF:s olika avdelningar. Valda sidor: 1 (framsida) – 9, 22 – 39, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 347/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 32 nr 27, 1947.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/209
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 09:01

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973