STF Verksamhetsberättelse 1877

Verksamhetsberättelse/årsberättelse 1877-78 (2 mars- 2 mars). ”Berättelse vid föreningen T.Is sjuttonde årshögtid, den 2 mars 1878”. Tryck 1878. Föreningen T.Is årsberättelse, även räkenskaper samt inbjudan till Teknologmöte 1877. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, ur inbundet band: ”Föreningen T.I, Stadgar, årsberättelse, förteckning öfver föreningens ledamöter 1865-1878”. Valda sidor 1 (framsida) – 11. Innehåller ledamotsförteckning, ej skannad. Föreningen bytte 1888 namn till STF.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/132
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:12

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973