STF Verksamhetsberättelse 1944, del 2

Verksamhetsberättelse 1944 för Svenska Teknologföreningens olika avdelningar. Valda sidor: s 40 – 79. Tryck. STF Handlingar 343/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 30 nr 31, 1945. Denna fil är fortsättning på filen ”STF Verksamhetsberättelse 1944, del 1” där styrelsens berättelser, sid 1-25, skannats.

Datering:1944
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/207
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719/B1A:6
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:59

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973