STF Verksamhetsberättelse 1944, del 2

Verksamhetsberättelse 1944 för Svenska Teknologföreningens olika avdelningar. Valda sidor: s 40 – 79. Tryck. STF Handlingar 343/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 30 nr 31, 1945. Denna fil är fortsättning på filen ”STF Verksamhetsberättelse 1944, del 1” där styrelsens berättelser, sid 1-25, skannats.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/207
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:59

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973