STF Verksamhetsberättelse 1944, del 1

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1944. Valda sidor: s 1 (framsida) – 25, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 343/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 30 nr 31, 1945. Verksamhetsberättelsen, sid 40-79, fortsätter i filen ”STF Verksamhetsberättelse 1944, del 2”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/206
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:58

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973