STF Verksamhetsberättelse 1943, del 1

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1943. Valda sidor: s 1 (framsida) – 25, ej räkenskaper. Tryck.. STF Handlingar 340/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 29 nr 26, 1944. Verksamhetsberättelsen, sid 35-77, fortsätter i filen ”STF Verksamhetsberättelse 1943, del 2”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/204
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:55

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973