STF Verksamhetsberättelse 1942, del 2

Verksamhetsberättelse 1942 för Svenska Teknologföreningens olika avdelningar. Valda sidor: s 42-89. Tryck. STF Handlingar 336/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 26 (? Ju eg. 28) nr 20, 1943. Denna fil är fortsättning på filen ”STF Verksamhetsberättelse 1942, del 1” där styrelsens berättelser, sid 1-29, skannats.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/203
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:54

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973