STF Verksamhetsberättelse 1942, del 1

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1942. Valda sidor: s 1 (framsida) – 29, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 336/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 26 (? Ju eg. 28) nr 20, 1943. Verksamhetsberättelsen, sid 42-89, fortsätter i filen ”STF Verksamhetsberättelse 1942, del 2”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/202
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:53

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973