STF Verksamhetsberättelse 1941, del 2

Verksamhetsberättelse 1941 för Svenska Teknologföreningens olika avdelningar. Valda sidor: s 46 – 88. Tryck. STF Handlingar 332/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 27 nr 25, 1942. Denna fil är fortsättning på filen ”STF Verksamhetsberättelse 1941, del 1” där styrelsens berättelser, sid 1-33, skannats.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/201
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:52

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973