STF Verksamhetsberättelse 1941, del 1

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1941. Valda sidor: 1 (framsida) – 33, ej räkenskaper. Tryck.. STF Handlingar 3332/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 27 nr 25, 1942. Verksamhetsberättelsen, sid 46-88, fortsätter i filen ”STF Verksamhetsberättelse 1941, del 2”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/200
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:46

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973