STF Verksamhetsberättelse 1940, del 2

Verksamhetsberättelse 1940 för Svenska Teknologföreningens olika avdelningar. Valda sidor: 46-85. Tryck. STF Handlingar 326/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 26 nr 25, 1941. Denna fil är fortsättning på filen ”STF Verksamhetsberättelse 1940, del 1” där styrelsens berättelser, sid 1-33, skannats.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/199
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:45

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973