STF Verksamhetsberättelse 1940, del 1

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1940. Valda sidor: 1 (framsida) – 33, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 326/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 26 nr 25, 1941. Verksamhetsberättelsen, sid 46-85, fortsätter i filen ”STF Verksamhetsberättelse 1940, del 2”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/198
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:44

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973