STF Verksamhetsberättelse 1939

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1939. Valda sidor: 1 (framsida) – 40, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 323/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 25 nr 24, 1940.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/197
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:43

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973