STF Verksamhetsberättelse 1938

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1938. Valda sidor: 1 (framsida) – 37, 53-55, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 316½/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 24 nr 28, 1939.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/196
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:42

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973