STF Verksamhetsberättelse 1937

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1937. Valda sidor: 1 (framsida) – 35, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 311/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 23 nr 23, 1938.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/195
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:41

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973