STF Verksamhetsberättelse 1936

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1936. Valda sidor: 1 (framsida) – 39, ej räkenskaper. Här finns också en beskrivning av föreningens 75-årsjubileum. Tryck. STF Handlingar 304/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 22 nr 20, 1937.

Datering:1936
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/194
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719/B1A:4
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:38

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973