STF Verksamhetsberättelse 1935

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1935. Valda sidor: 1 (framsida) – 35, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 292/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 21 nr 23, 1936.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/193
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:37

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973