STF Verksamhetsberättelse 1934, sammandrag

Verksamhetsberättelse/Årsberättelse 1934 i form av sammandrag ”Svenska Teknologföreningen under år 1934”, återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 2 den 12 januari 1935, sid 9-10 i inbundet årsband 1935. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719. Verksamhetsberättelse 1934 (styrelsens berättelse) i tryck STF Handlingar 274, saknas.

Datering:1934
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/192
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:36

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973