STF Verksamhetsberättelse 1934, sammandrag

Verksamhetsberättelse/Årsberättelse 1934 i form av sammandrag ”Svenska Teknologföreningen under år 1934”, återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 2 den 12 januari 1935, sid 9-10 i inbundet årsband 1935. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719. Verksamhetsberättelse 1934 (styrelsens berättelse) i tryck STF Handlingar 274, saknas.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/192
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:36

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973