STF Verksamhetsberättelse 1932

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1932. Valda sidor: 1 (framsida) – 29, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 252/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 18 nr 28, 1933.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/190
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:35

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973