STF Verksamhetsberättelse 1876

Verksamhetsberättelse/årsberättelse 1876-77 (2 mars- 2 mars). ”Berättelse vid föreningen T.Is sextonde årshögtid, den 2 mars 1877”. Tryck 1877. Föreningen T.Is årsberättelse, redogörelse föreningens räkenskaper ingår samt inbjudan till Teknologmöte 1877. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, ur inbundet band: Föreningen T.I, Stadgar, årsberättelse, förteckning öfver föreningens ledamöter 1865-1878. Valda sidor 1 (framsida) – 11, 30-35. Innehåller ledamotsförteckning, ej skannad. Föreningen bytte 1888 namn till STF.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/131
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:11

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973