STF Verksamhetsberättelse 1930

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse 1930: både styrelsens och de olika fackavdelningarnas berättelser. Valda sidor: 1 (framsida) -19, 34-69, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 234/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 16 nr 22, 1931.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/188
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:33

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973