STF Verksamhetsberättelse 1929

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1929. Valda sidor: 1 (framsida) – 19, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 227/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 15 nr 21, 1930.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/187
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:32

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973