STF Verksamhetsberättelse 1928

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1928. Valda sidor: 1 (framsida) – 15, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 216/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 14 nr 21, 1929.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/186
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 08:31

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973