STF Verksamhetsberättelse 1922

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1922. Valda sidor: s 1 (framsida) – 15, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 162/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 8 nr 22, 1923.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/177
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:33

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973