STF Verksamhetsberättelse 1920

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1920. Valda sidor: s 1 (framsida) – 15, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 139/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 6 nr 20, 1921.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/176
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:33

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973