STF Verksamhetsberättelse 1919

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1919. Valda sidor: s 1 (framsida) – 15, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 130/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 5 nr 23, 1920.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/175
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:31

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973