STF Verksamhetsberättelse 1919

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1919. Valda sidor: s 1 (framsida) – 15, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 130/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 5 nr 23, 1920.

Datering:1919
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/175
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719/B1A:2
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:31

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973