STF Verksamhetsberättelse 1918

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1918. Valda sidor: s 1 (framsida) – 21, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 122/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 4 N:r 19, 1919.

Datering:1918
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/174
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719/B1A:2
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:22

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973