STF Verksamhetsberättelse 1918

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse 1918. Valda sidor: s 1 (framsida) – 21, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 122/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 4 N:r 19, 1919.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/174
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:22

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973