STF Verksamhetsberättelse 1915

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1915, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 11 den 11 mars 1916, sid 87-93 i inbundet årsband 1916. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Datering:1915
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/171
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:18

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973