STF Verksamhetsberättelse 1915

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1915, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 11 den 11 mars 1916, sid 87-93 i inbundet årsband 1916. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/171
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:18

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973