STF Verksamhetsberättelse 1914

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1914, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 14 den 3 april 1915, sid 135-140 i inbundet årsband 1915. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/170
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:17

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973