STF Verksamhetsberättelse 1913

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1913, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 12 den 21 mars 1914, sid 93-97 i inbundet årsband 1915. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/169
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:13

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973