STF Verksamhetsberättelse 1911

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1911, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Här finns också en beskrivning av föreningens 50-årsjubileum. Återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 11 den 16 mars 1912 sid. 81-86 i inbundet band år 1912. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Datering:1911
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/166
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:08

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973