STF Verksamhetsberättelse 1874

Verksamhetsberättelse/årsberättelse 1874-75 (2 mars- 2 mars). ”Berättelse vid föreningen T.Is fjortonde årshögtid, den 2 mars 1875”. Tryck 1875. Föreningen T.Is årsberättelse, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, ur inbundet band: ”Föreningen T.I, Stadgar, årsberättelse, förteckning öfver föreningens ledamöter 1865-1878”. Valda sidor 1 (framsida) – 9. Innehåller ledamotsförteckning, ej skannad. Föreningen bytte 1888 namn till STF.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/129
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:09

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973