STF Verksamhetsberättelse 1909

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1909, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, häfte 10 den 12 mars 1910, sid 76-82. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/164
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:05

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973