STF Verksamhetsberättelse 1908

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1908, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 18 den 1 maj 1909, sid 87-92 i inbundet årsband 1909. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/163
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 14:04

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973