STF Verksamhetsberättelse 1904

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1904, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 13, 1 april 1905, sid 149-155 i inbundet årsband 1905. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/159
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:44

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973