STF Verksamhetsberättelse 1903

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1903, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 14 den 2 april 1904, sid 123-127 i inbundet årsband 1904. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/158
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:42

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973