STF Verksamhetsberättelse 1902

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1902, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 14 den 4 april 1903, sid 109-113 i inbundet årsband 1903. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/157
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:41

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973