STF Verksamhetsberättelse 1901

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1901, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 15 den 12 april 1902, sid 131-134 i inbundet årsband 1902. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/155
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:39

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973