STF Verksamhetsberättelse 1900

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1900, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, häfte 13 den 30/3 1901 sid. 80-83 i inbundet band år 1901. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/154
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:33

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973