STF Verksamhetsberättelse 1899

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1899 för Svenska Teknologföreningen, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 14 den 7 april 1900, sid 87-89 i inbundet band 1900. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/153
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:32

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973