STF Verksamhetsberättelse 1898

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1898 för Svenska Teknologföreningen, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 13 den 1 april 1899, sid 63-65 i inbundet band 1899. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Datering:1898
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/152
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:30

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973