STF Verksamhetsberättelse 1897

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1897 för Svenska Teknologföreningen, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 13 den 2 april 1898, sid 70-72 i inbundet band 1898. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/151
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:30

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973