STF Verksamhetsberättelse 1896

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1896 för Svenska Teknologföreningen, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 14 den 3 april 1897, sid 70-72 i inbundet band 1897. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Datering:1896
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/150
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719
Arkivägare:Sveriges Ingenjörer
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:29

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973