STF Verksamhetsberättelse 1894

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1894 för Svenska Teknologföreningen, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 14 den 6 april 1895, sid 64-66 i inbundet band 1895. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/148
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:27

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973