STF Verksamhetsberättelse 1893

Verksamhetsberättelse/styrelsens berättelse för år 1893 för Svenska Teknologföreningen, redogörelse föreningens räkenskaper ingår. Återgiven i Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen, nr 14 den 7 april 1894, sid. 66-68 i inbundet band 1894. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/147
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-21 13:26

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973